Adatkezelési szabályzat

VIETNÁMIGULYÁS.HU HK ÉTTEREM

  1. A szabályzat célja

A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a Vietnámigulyás.hu HK éttermet üzemeltető KriXKraX Catering Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által a személyes adatok kezelési rendjét és arról érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatást nyújtson az érintett személyek, vendégek (a továbbiakban: Érintett) számára.

A KriXKraX Catering Kft. által üzemeltetett https://vietnamigulyas.hu/ weboldal úgynevezett sütiket (cookie) használ.

  1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az Adatkezelő neve: KriXKraX Catering Kft.

székhelye: 1027 Budapest, Bem József u. 6. fszt. 3.

cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-428220.

adószáma: 32515778-2-41.

honlapja: https://vietnamigulyas.hu/

e-mail címe: krixkraxcatering@gmail.com

telefonszáma: +36 30 136 2397

Az Adatkezelő az asztalfoglalással összefüggésben az alábbiak szerint kezeli az Érintett személyes adatait:

Az adatkezelés célja: asztalfoglalással összefüggő adminisztrációs tevékenység ellátása

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármikor lehetősége van az Érintettnek korlátozás nélkül visszavonni. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az alábbi személyes adatok kerülnek megőrzésre:

– e-mail cím,

– telefonszám,

– név,

– asztalfoglalás ténye,

– asztalfoglalás időpontja.

Az adatkezelés megőrzési ideje: az asztalfoglalás igénybevételének megtörténtéig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

A KriXKraX Catering Kft.. adatfeldolgozóként az alábbi gazdálkodó szervezetet veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve, cégjegyzékszáma: NeerY Solutions Kft., Cg. 13-09-224139

Adatfeldolgozó székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 121. IV. em. 14. ajtó

Adatfeldolgozó tevékenység rövid leírása: asztalfoglalás szolgáltatásának nyújtása

Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://places.neery.net/en/gdpr.pdf

  1. Mik azok a cookie-k és mik a céljaik?

Amikor az Érintett a szabályzatban megjelölt oldalt meglátogatja, egy file, ún. cookie vagy süti kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat, de lényegében a tárolt süti segítségével információkat nyerünk az oldal látogatása során kifejtett aktivitásról.

Egyes általunk használt sütik elengedhetetlenek az oldal megfelelő műszaki, technikai működéséhez, míg vannak olyanok, melyek információkat (statisztikákat) gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Egyes sütik csak átmenetiek és eltűnnek a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig a számítógépen maradnak.

A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszik számunkra, hogy az Érintett adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy egyedi felhasználói élményt nyújthassunk az Érintettnek.

  1. Az alkalmazott cookie-k típusai

 4.1. Alapműködést támogató cookie-k

Az alapműködést támogató cookie-k a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik az Érintett által adott oldalon végzett műveletek megjegyzését. Az alapműködést támogató cookie-k alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a cookie-k a munkafolyamat végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

4.2. Statisztikai célú cookie-k

Az Adatfeldolgozó elemezni tudja az Érintett weboldalon tett látogatásait, illetve ezen látogatások során végzett tevékenységeit. Ezek a weboldal látogatottságának, valamint a felhasználók weboldalon kifejtett aktivitásának mérésére szolgálnak, annak érdekében, hogy a weboldal hatékonyságát folyamatosan fejleszthessük. Ezek a sütik nem tudják az Érintettet beazonosítani, például olyan információkat gyűjtenek, hogy melyik oldalt nézte meg az oldal látogatója, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

A Google Analytics a cookie-k segítségével tárolja az adatokat arról, hogy az Érintett hogyan használja a weboldalt, és közben egy analitikai jelentést is készít a weboldal teljesítményéről. A gyűjtött adatok tartalmazhatják névtelenül a látogatók számát, a forrásukat és a felkeresett oldalakat. A sütik által generált, a használatra vonatkozó információkat a Google saját szervereire továbbítja, és ott tárolja. A cookie-k adatmegőrzési ideje az Érintett eszközén való telepítéstől számítva 2 év.

Harmadik felek által elhelyezett sütik az oldalunkon:

Mérés és személyre szabás:

Google (Google Analytics)

Cookie-Script

Google (Youtube)

Social media:

Facebook

 

A cookiek tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható.

 

  1. A cookie-k szabályozása és törlése

A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve az Érintett megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Ha az Érintett törölni szeretné a weboldalunkról származó sütiket, vagy nem szeretné használni azokat, az alábbi tájékoztatásokból tájékozódhat attól függően, hogy milyen böngészővel rendelkezik.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Felhívjuk figyelmet, hogy a sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

 

  1. Személyes adatok kezelésének jogalapja

 6.1 Az alapműködést támogató cookie-k esetén jogalap a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (f) pontja, amely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy weboldala megfelelő működését műszakilag és technikailag is biztosítsa.

6.2. A Statisztikai célú cookie alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, vagyis az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez. Az adatkezeléshez megadott hozzájárulás bármely időpontban visszavonható.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármikor lehetősége van az Érintettnek korlátozás nélkül visszavonni. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az Érintett a személyes adataival kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:

– tájékoztatást az adatkezelés részleteiről,

– helyesbítést a pontatlan adatok tekintetében,

– törlést, amennyiben az adatkezelésre nincs további cél, illetve jogalap,

– a kezelés korlátozását, ha az adatkezelést jogellenesnek tartja, de nem kér törlést, vagy az adatpontossági kérelem elbírálásáig,

– tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

A korlátozáshoz való jog alapján – ellenkező tartalmú kérés hiányában – az adatokat csak tároljuk, egyéb műveleteket nem végzünk az adatokkal.

Az Adatkezelő az Érintett jelen adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, kérését indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a beérkezését követő 30 napon belül teljesíti. Szükség ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

Az Érintett bármikor élhet ezekkel a jogokkal az Adatkezelőnek küldött írásbeli kérelmében postai levél útján vagy elektronikus üzenetben e-mailben a megadott elérhetőségeken.

Az Adatkezelő az adatokat közvetlenül az Érintettől gyűjti a kapcsolatfelvétel létrejöttével. Az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha az Érintettet nem áll módjában azonosítani.

 

  1. Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek a jelen adatkezelés vonatkozásában

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségeinek, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat panasszal.

A NAIH elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: 06 1/391-1400

Telefax: 06 1/391-1410

A NAIH honlapjának URL-je: http://www.naih.hu

A rendelkezésre álló nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a NAIH-nál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

Tájékoztató hatályba lépésnek napja: 2024.06.01.

en_GBEN